Plan een kennismaking of de opleiding Deep Democracy ‘In Company’

Steeds meer geven we de Deep Democracytrainingen ook binnen 1 bedrijf of organisatie. Deze trainingen zijn geschikt voor mensen die in hun bedrijf een leidinggevende, coachende, of procesbegeleidende rol opnemen. Op dit moment werken we samen met 3 organisaties waar telkens een ander traject werd uitgetekend.

We geven je een inkijkje:

  • Scenario 1. We bieden zoveel mogelijk mensen de Level 1-training aan en er wordt voorzien in door ons begeleide intervisiemomenten nadien.
  • Scenario 2. We zetten een verdiepend traject op met een beperkte geselecteerde groep en bieden Level 1 tot 3 aan. We proberen oefenkansen te creëren in de organisatie zelf zodat de verschillende tools onder supervisie kunnen worden toegepast.
  • Scenario 3. We nemen iedereen mee in het bad via een gelaagd traject. Er is voor iedereen een introsessie Deep Democracy: een lezing van een uur waarin de basis wordt uitgelegd. Voor de groep leidinggevenden doen we een verkort programma met de basisskills rond inclusieve besluitvorming. Voor de coaches, procesbegeleiders, facilitatoren, change designers,… bieden we de Leveltraining aan.

Je ziet: er is heel wat mogelijk op maat van jouw bedrijf of organisatie. Heb je interesse of wil je meer info over de voorwaarden? Laat het ons weten via info@goes-thing.be