Terugspeeltheater 21 maart 2018: Internationale dag tegen discriminatie en racisme

Woensdag 21 maart 2018 om 19.30
Via Via Mechelen, Zandpoortvest 50 (ingang in het park)

Inschrijven

21 maart is het de internationale dag tegen discriminatie en racisme. Twee jaar geleden stonden we aan de vooravond van de aanslagen in Brussel. Een gebeurtenis die een kentering heeft veroorzaakt in onze samenleving, in het omgaan met elkaar. Van vernieuwende initiatieven van ontmoeten en verbinden tot het verder opbouwen van muren, elkaar verlaten en viseren.

Op deze avond hanteren we de methode Terugspeeltheater (zie onderaan voor meer informatie over Terugspeeltheater).

Een groep professionele spelers gaat aan de slag met de emoties en waargebeurde verhalen naar aanleiding van deze gebeurtenissen. Op een zeer bijzondere manier werken we aan erkenning en herkenning, openheid en verbinding.

Kom je het mee beleven?

Wanneer? Woensdag 21 maart. Onthaal vanaf 19.30. Start om 20u. Afronding rond 21u30. Kans tot napraten in het café.

Waar? Zolder van het ViaViacafé, Zandpoortvest 50, Mechelen. Vlakbij het station van
Mechelen. Ingang via het park.

Taal. De avond zal verlopen in het Engels omwille van de internationale samenstelling van de groep die speelt. Je mag op elk moment je uitdrukken in je eigen taal. We helpen elkaar om te vertalen.

Iedereen is welkom en we willen deze avond zo toegankelijk mogelijk houden. Toch zijn er ook steeds kosten verbonden aan zo’n avond. We vragen van iedereen een bijdrage van 10 euro om deze kosten te dekken. Te betalen bij aankomst. Kom je met een groep van meer dan 10 personen, dan laat je ons dat weten en bepalen we samen een prijs.

Inschrijven mag maar is niet verplicht.

Inschrijven

Dit is een organisatie van Pahlik Mana vzw en Goesthing bvba.
Sarah Avci en Fanny Matheusen nodigen je van HARTe uit!

> Download de flyer

logo palhik mana

ENGLISH VERSION

21 March: International Day for the Elimination of Racial Discrimination
Playback Theatre

Wednesday 21 March, 7.30 – 9.30 PM
Via Via Mechelen, Zandpoortvest 50 (entrance by the park)

21 March is the International Day for the Elimination of Racial Discrimination. Two years ago we were on the eve of the attacks in Brussels. An event that has caused a turning point in our society, in relating with each other. Innovative initiatives of dialogue, sharing and connection grew together with building higher walls of separation and segregation.

On this evening, we want to offer you an experience with the playback theater method. A group of professional players deals with the emotions and true stories of the public that will be present. In a very special way we work on recognition, compassion, openness and connection.

Ready to experience this?

The evening will take place in English because of the international composition of the group that plays. You can express yourself in your own language at any time. We help each other to translate.

Entrance: 10 euro

This is an event of Pahlik Mana vzw and Goesthing bvba.
We welcome you with all of our heart,
Sarah Avci & Fanny Matheusen

Register

 

Wat is terugspeeltheater?

Terugspeeltheater wordt wereldwijd beoefend, waaronder in China, Japan, India, Afrika,
Latijns-Amerika, Australië en in verschillende Europese landen. Terugspeeltheater is theater op basis van persoonlijke ervaringen uit het publiek. Dat kan om alledaagse gebeurtenissen gaan, maar ook om grote (levens)verhalen, bv. weerbaarheid/geweld (intrafamiliaal geweld, eergerelateerd geweld), radicalisering, migratie, racisme, sociale wantoestanden, vluchtelingen, mensenhandel, tsunami, oorlogsslachtoffers, enz.

Het is improvisatietheater. Alle scènes ontstaan ter plekke. De spelleider nodigt het publiek uit om een persoonlijke ervaring te vertellen. De spelers brengen het direct in beeld en gebruiken daarbij uiteenlopende spelvormen.

Terugspeeltheater is een vorm van communicatie en daarmee zeer geschikt voor het creëren van een dialoog tussen verschillende generaties, culturen… Maar door de werkvorm van het terugspeeltheater zullen dit geen vrijblijvende ontmoetingen zijn: er ontstaat echt een dialoog. De deelnemers moeten zich inleven in het verhaal van de ander om het te kunnen ‘teruggeven’.

Terugspeeltheater is een belevenis die mensen en gemeenschappen samenbrengt
en verbindt. Samen kijken naar teruggespeelde verhalen geeft erkenning, herkenning,
begrip en meer onderlinge openheid en samenhorigheid. Zowel spelers als publiek
zien hun eigen gedrag en dat van anderen vanuit een nieuw perspectief. Het maakt het
onzichtbare zichtbaar en abstracte thema’s worden concreet, gevoelige onderwerpen
bespreekbaar, enz…

Het is een spannende speelvorm van creatieve expressie, die bijdraagt aan gemeenschapsvormingen en persoonlijke transformatie. Het verbindt individuen en groepen met elkaar en creëert een dieper gevoel van gemeenschapsvorming. Terugspeeltheater eert verhalen van individuen en gemeenschappen en verbindt ze met elkaar en bevestigt de waardigheid van persoonlijke ervaringen, brengt individuen en gemeenschappen dichter bij elkaar door hen te helpen om hun gemeenschappelijke menselijkheid te zien, en stelt mensen in staat om hun leven te zien op tal van nieuwe manieren. Het is tegelijk artistiek, helend, gemeenschapsvormend en visionair!

Wil je Sarah en haar spelers ook eens uitnodigen voor een toonmoment of een
workshop? Contacteer haar via sarahavci@palhikmana.org