Over Goesthing

Fanny Matheusen geeft al 20 jaar training, procesbegeleiding, intervisie en coaching aan groepen professionals en vrijwilligers in zeer uiteenlopende contexten.

2017_4394

Met Goesthing begeleiden wij graag Groepen in hun zoeken en vinden.

De keuze voor een proces van collectief leren, is een keuze die past in een visie die oog heeft voor de meerwaarde van Samenwerken. Verandering is nooit een zaak van één iemand. In belangrijke Transitieprocessen zijn steeds groepen mensen Geëngageerd.

We gebruiken daartoe een Ervaringsgerichte benadering met creatieve werkvormen die mensen aanzet tot zelfreflectie in Interactie met anderen.

In het begeleiden hebben we oog voor groepsdynamische processen in Heterogeen samengestelde groepen. Ingevingen, aha-erlebnissen en mensen die ziN krijgen om aan de slag te gaan met wat ze leerden, zijn voor ons de kersen op de taart.

De bagage die wij meebrengen, bestaat uit inzichten en inspiratie vanuit : systeemtheoretische communicatie in taakgerichte groepen, de contextuele benadering in het omgaan met mensen, Appreciative Inquiry of Waarderend Onderzoek, de cyclus van het ervaringsgericht leren, Deep Democracy (inclusieve besluitvorming en conflictcoaching) en expertise in intercultureel trainen. Naast een flinke dosis intuïtie.